0
Uw winkelmand bevat nog geen artikelen

Klachten

Arisca Photography hecht veel waarde aan tevreden klanten. Wij werken dan ook voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij realiseren ons echter, dat waar mensen samenwerken, misverstanden kunnen ontstaan of zelfs fouten kunnen worden gemaakt. Indien u niet tevreden bent over de dienstverdeling of een product, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Wij gaan ervan uit dat uw klacht te goeder trouw is en uiting geeft aan oprechte en gegronde zorg. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus. Wij leren ervan en waar wenselijk zoeken we samen met u naar een passende oplossing.

Veel klachten ontstaan door misverstanden, die vaak in een goed gesprek rechtgezet kunnen worden. Wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen via de e-mail waarna wij u (telefonisch) zullen benaderen. Hierdoor kunnen wij een beeld vormen omtrent de aard van de klacht en de wijze waarop deze tot stand is gekomen.

Is het probleem op deze wijze niet oplosbaar of vindt u een gesprek niet wenselijk, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Wij streven er naar om binnen 10 werkdagen inhoudelijk op de klacht te reageren. Mocht dit door omstandigheden langer duren, dan ontvangt u hiervan altijd bericht en informeren wij u over de verdere procedure.

Klacht indienen

    Interesse in een foto? Neem contact met me op via de chat.